Carpathian Shooting Club SRL organizeaza si desfasoara in baza Legii nr. 295/2004 cursuri de initiere si pregatire teoretica si practica pe linie de arme si munitii pentru cunoasterea legislatiei si a modului de folosire a armelor si munitiilor .
 
Cursurile sunt destinate, dupa caz:
- pregatirea teoretica si practica a persoanelor fizice care doresc sa detina sau sa poarte si sa foloseasca arme si munitii letale, in conditiile legii.
- calificarea profesionala a instructorilor pentru poligoanele de tragere.
 
Prin prisma prevederilor legale este obligatorie absolvirea cursurilor de pregatire teoretica si practica a persoanelor fizice care doresc sa obtina permisul  de detinere sau de port si folosire de arme si munitii letale si neletale.
 
Inscrierea la cursuri se poate face in baza unei copii dupa actul de identitate si a unui cazier judiciar.
 
Pentru inscrieri si informatii va rugam sa ne contactati la carpathian.shooting.club@gmail.com sau la nr. de tel.: 0756 291 270
Cu titlu informativ actele necesare obtinerii permisului de port si folosire a armei sunt urmatoarele:
a. cerere tip, model anexa nr. 1  (H.G. 130/2005);
b. actul de identitate al solicitantului, original şi copie;
c. un certificat medical eliberat de o unitate sanitară specializată, cu cel mult 6 luni înaintea depunerii cererii, din care să rezulte că nu suferă de una din afecţiunile stabilite de Ministerul Sănătăţii care fac imposibilă autorizarea pentru a deţine sau, după caz, purta şi folosi arme şi muniţii letale, şi este apt să deţină astfel de arme şi muniţii;
d. certificat de cazier judiciar;
e. aviz psihologic din care să rezulte că solicitantul este apt să deţină, să poarte şi să folosească arme şi muniţii letale, eliberat cu cel mult 12 luni înaintea depunerii cererii, de un psiholog autorizat pentru efectuarea unor astfel de teste, atestat în condiţiile legii;
f. certificatul de absolvire a unui curs de instruire teoretică şi practică în domeniul armelor şi muniţiilor, organizat de o persoană juridică autorizată în acest sens, în original şi copie;
g. două fotografii color cu dimensiunea 4x5 cm;
h. dovada achitării taxelor pentru autorizare, prevăzute de legislaţia în vigoare;